* Ychwanegwch donotreply@colegsirgar.ac.uk ac ebs4@colegsirgar.ac.uk fel cyswllt yn eich cyfrif e-bost personol, er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich e-bost yn cadarnhau cofrestru, unwaith y byddwch wedi cofrestru. Os nad ydych yn derbyn e-bost, gwiriwch eich ffolder sothach/sbam

Confmessage

Rhowch eich enw cyntaf cyfreithiol
Rhowch eich cyfenw cyfreithiol
Fformat dd/mm/yyyy
Rhowch eich cyfeiriad e-bost personol
Rhowch eich rhif ffôn symudol
Mae'n rhaid i gyfrinair gynnwys o leiaf 9 llythyren, sef cyfuniad o briflythrennau a llythrennau bychain ac o leiaf un rhif